کدینگ حسابداری در لفظ به معنای شماره گذاری است و ترکیب آن در حسابداری به این معناست که حسابها را کد گذاری کنیم .کدینگ حسابداری مجموعه ای از کد گذاری بر روی حساب ها، دسته بندی کردن و شاخه بندی کردن آن می باشد. یکی از اساسی ترین مسائل و مفاهیم علمی در حسابداری کدینگ حسابداری می باشد. تمامی امور مالی توسط کدینگ حسابداری استاندارد سازی می شود و با فرمت خاص، دسترسی به گزارشات با جزییات کامل را برای حسابداران فراهم می کند. کدینگ حسابداری در کسب و کارهای بزرگ بسیار پرکاربرد هستند در صورتیکه به طور دقیق طراحی شود می تواند بسیاری از مشکلات حسابداری را بر طرف یا مانع از به هم ریختگی و بی نظمی در حسابداری شود.

 

 

فهرست