کادر پرسنل شرکت

 تیم قدرتمند حسابگران آینده ساز اینجاست تا خدمات خود را به شما ارائه دهد

موسی سلمانی

موسس
حسابداران

سارا رفیعی

حسابدار

شکوفه زاهدی بیلوئی

حسابدار و مسئول دفتر

شیما شمس

حسابدار

راضیه زاهد

حسابدار

صفی خانی

حسابدار

نازنین سلمانی

حسابدار

زهرا طالبی

حسابدار

هانیه قریشی

حسابدار

عالیه قاسمی

حسابدار

رضا مرتضی دوست

حسابدار ضرغامی

لیلا الطافی

پشتیبان سایت
فهرست